Nehmt ihr uns eine*, antworten wir alle! Keine* einzige* weniger!

veröffentlicht am 29. März 2022

Kundgebung: Dienstag, 29.03.2022, 18:30 Uhr, am ehem. Karlsplatz

Erneut 2 Feminizide in nur einer Woche, und insgesamt dieses Jahr bereits 9 Feminizide in nur 12 Wochen!

Am 22.03., letzten Dienstag, ist eine 48-jährige von ihrem Partner ermordet worden, bevor er auch sich umbrachte. Nur wenige Tage später, am 25.03. wurde eine Frau von ihrem Partner erstochen. Wir haben dieses Morden, die patriarchale Gewalt dieses System satt. Wir sind wütend und traurig und wollen uns gemeinsam Raum nehmen. Wir wissen, dass der Weg zäh ist, aber wir werden nicht aufgeben, denn, wie unsere Genoss*innen sagen: "Ni Une Menos, Vives Nos Queremos" ("Keine* Einzige* Weniger, Wir Wollen Uns Lebend"). Wir werden daher keinen einzigen Feminizid mehr unbeantwortet lassen, bis wir keine* einzige* weniger sind – für ein Ende patriarchaler Gewalt!

Ni une menos!
Keine* einzige weniger!
Alerta Feminista!

If you take one*, we all answer!
Not one* less!

+++Demonstration: Tuesday, 29.03.2022, 6’30PM, at former Karlsplatz +++

Again 2 feminicides in only one week, and altogether this year already 9 feminicides in only 12 weeks! On March the 22nd, last Tuesday, a 48-year-old was murdered by her partner before he committed suicide. Just a few days later, on March 25th, a woman was stabbed to death by her partner. We are sick of these killings, of the patriarchal violence of this system. We are angry and sad and want to take space together.
We know that the path we decided to go together is tough, but we will not back down because, as our comrades say, "Ni Une Menos, Vives Nos Queremos" ("Not One* Less, We Want Us Alive"). We will therefore not let a single feminicide remain unanswered until we are not one* less - for an end to patriarchal violence!

Ni une menos!
Not one* less!
Alerta Feminista!

PL//Zabierzecie jedną*, odpowiemy wszystkie*!
Ani jednej* więcej!
+++Protest: wtorek, 29.03.2022, godz. 18:30, na dawnym Karlsplatz +++

Znowu 2 zabójstwa kobiet w ciągu jednego tygodnia, a w sumie 9 femizydów w ciągu zaledwie 12 tygodni tego roku! W ostatni wtorek, 22 marca, 48-latka została zamordowana przez swojego partnera, który następnie popełnił samobójstwo. Zaledwie kilka dni później, 25 marca, kobieta została śmiertelnie ugodzona nożem przez swojego partnera. Mamy już dość tych morderstw, patriarchalnej przemocy tego systemu. Jesteśmy złe i smutne i chcemy wspólnie zająć przestrzeń, by wyrazić te emocje. Wiemy, że to trudna droga, ale nie poddamy się, ponieważ "Ni Une Menos, Vives Nos Queremos" ("Ani jednej* mniej, chcemy pozostać żywe!"). Dlatego będziemy wychodzić na ulice i odpowiadać na każdy femizyd dopóty, dopóki nie będzie nas ani jednej* więcej – aż do zakończenia przemocy patriarchalnej!

Ni una* menos!
Ani jednej* mniej!
Alerta Feminista!

Weiterlesen

zum Thema Feminizid / Femizid: